CleanPort Managed SecurityCleanPort Managed Security
English Deutsch Nederlands16-02-2009

AMSTERDAM - De OPTA benadert mensen die in 2004 klachten hebben ingediend tegen een Nederlandse afzender van spam, om toestemming te vragen hun personalia eventueel aan de vermeende spammer beschikbaar te stellen.

De OPTA, toezichthouder op de telecommarkt, legde Arjen Jongeling eind 2005 boetes op van in totaal 22.500 euro omdat hij via zijn bedrijf Speko particulieren zou hebben bestookt met honderdduizenden commerciële e-mails. Daarin maakte hij reclame voor kantoorartikelen. De Telecommunicatiewet verbiedt dergelijke campagnes.

Particulieren
Volgens Jongeling heeft de OPTA, die op handhaving van dat spamverbod toeziet, echter onvoldoende aangetoond dat de mailtjes bij particulieren zijn terechtgekomen. Het verbod gold destijds niet voor zakelijke ontvangers. Later dit jaar wordt spam aan bedrijven overigens alsnog verboden.
De OPTA had zich gebaseerd op 35 klachten, die waren ingediend via www.spamklacht.nl. Enkele van die klachten bleken inderdaad mogelijk van zakelijke e-mailgebruikers afkomstig te zijn.

'Faire kans'
Een Rotterdamse rechtbank oordeelde in 2007 dat op basis van de onderzoeken van de OPTA onvoldoende was komen vast te staan dat de mailtjes bij particulieren zijn terechtgekomen. Ook had Jongeling geen 'faire kans' gekregen om zich te verweren, omdat de toezichthouder hem onvoldoende informatie over de klachten had verstrekt.
De toezichthouder wilde Jongeling geen inzage geven in de e-mails, om de privacy van de klagers te waarborgen. Jongeling zei zich zo niet tegen de beschuldiging te kunnen verweren, omdat hij de klachten niet kan verifiëren. De rechtbank gaf Jongeling gelijk, en droeg de OPTA op om zijn bezwaar tegen de boete opnieuw te behandelen. Eerder had de toezichthouder dat afgewezen.

Beroep
De OPTA ging tegen die uitspraak in beroep. Volgens de toezichthouder hebben klagers recht op privacy. Bovendien vreesde de OPTA dat consumenten minder snel bereid zullen zijn om een klacht in te dienen, als ze dan het gevaar lopen dat hun gegevens bij spammers belanden.
In een besloten zitting heeft de Rotterdamse rechtbank Jongeling naar nu blijkt echter voorlopig in het gelijk gesteld. In een tussenvonnis bepaalde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 22 januari dat de OPTA niet principieel mag weigeren de gegevens van klagers aan vermeende spammers te verstrekken.

Toestemming
De OPTA krijgt van het CBb nu wel de gelegenheid om die weigering aan de hand van specifieke gevallen te onderbouwen. Daartoe is de toezichthouder begonnen klagers uit 2004 te benaderen met de vraag of hun gegevens eventueel aan de vermeende spammer mogen worden overhandigd.
Volgens woordvoerster Cynthia Heijne van de toezichthouder hebben enkele klagers daar inmiddels mee ingestemd. Ze benadrukt dat de personalia van mensen niet zonder toestemming worden verstrekt.

Source: nu.nl
Snelle Links > Downloads
> Gratis trial aanvragen
> Nieuwsarchief
> Een Vraag Stellen

Technische kenmerken
> E-mail stroom
> Filter Process

© 2001-2018, Copyright CleanPort | Cleanport is a trading name of Avira B.V.