CleanPort Managed SecurityCleanPort Managed Security
English Deutsch Nederlands26-09-2007

Op 18 september ondertekenden KLPD en de OPTAR een protocol dat het uitwisselen van kennis en informatie mogelijk maakt om de computercriminaliteit efficiënter te bestrijden. Met netwerken van ‘gekaapte’ computers, zogeheten botnets, persen zware criminelen mensen af en kunnen persoonsgegevens van computers worden gestolen. Het verspreiden van spam en illegale reclamesoftware gebeurt veelal ook via deze netwerken. Hier komen de twee werelden waarop het Korps landelijke politiediensten (i.c. het team High Tech Crime van de Dienst Nationale Recherche) en de telecomwaakhond OPTA toezicht houden, elkaar tegen. Reden voor beide organisaties om de handen ineen te slaan in de strijd tegen cybercrime.

Jurisdictie

OPTA en het KLPD (Dienst Nationale Recherche) zijn beide bevoegd om computercriminaliteit aan te pakken. Ieder vanuit zijn eigen invalshoek. OPTA vanuit de Telecommunicatiewet om de consument, die gebruik maakt van elektronische communicatiediensten, te beschermen. Het KLPD op grond van het wetboek van Strafrecht voor de opsporing en de vervolging van zware en georganiseerde misdaad. Beide instanties mogen niet zonder meer informatie uitwisselen over hun lopende onderzoeken. Met het protocol wordt dit wel mogelijk gemaakt. Daarmee kan uitgewisselde informatie ook als juridisch bewijs worden gebruikt in concrete onderzoeken.

Bron: OPTA
Snelle Links > Downloads
> Gratis trial aanvragen
> Nieuwsarchief
> Een Vraag Stellen

Technische kenmerken
> E-mail stroom
> Filter Process

© 2001-2018, Copyright CleanPort | Cleanport is a trading name of Avira B.V.